Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Velikonoce 2012

Sváteční nálada, očekávání dětí, vyzdobené domy i veřejná prostranství. Taková by mohla být charakteristika letošních Velikonoc v obci Kly. Již mnohé generace předávaly ústním podáním pravidla pro udržování venkovských tradic. Odkaz předků se daří naplnit. Je tu skupinka dětí, které mohou pokračovat ve velikonočních zvycích. A tak od zeleného čtvrtečního odpoledne do sobotního rána děti se svými vrčáky, řehtačkami a trakaři procházely vsí. Odměnou jim bylo sobotní „vybírání“ v podání vajec, sladkostí a něco penízků do kapsy. Druhá fáze Velikonoc prošla sváteční vsí při pondělní pomlázce dětí i dospělých. Je potěchou pro oko i sluch, když vesnice žije. Proto díky všem, kteří předali omladině svět tradic a zvyků.

Občanské sdružení Původní Kly

Publikováno v týdeníku Mělnicko 17.4.2012.

Rubrika: Aktuality