Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Pálení čarodějnic 2011

V posledních letech měla účast na tradičním pálení čarodějnic v naší vsi klesající úroveň. Zahradní posezení s grilem našlo své místo na téměř každé zahrádce a lidé se pod vlivem všeobecné atmosféry stále více uzavírali do své rodiny a úzkého okruhu známých. Trend jistě obecný, ale pro venkov nežádoucí. Jak vytrhnout spoluobčany ze „soukromničení“ a přilákat je na sousedské setkání? Podaří se ještě s využitím síly tradice a vhodným programem vytáhnout občany z domu „do vsi“? Vždyť až při těchto akcích zjistíme, s kým v obci žijeme a kolik známých našich sousedů je i našimi známými. Odpověď měla dát prožitá minulá sobota.

Příprava materiální i organizační probíhala již ve velkém časovém předstihu. Samotné finále vrcholilo v sobotu dopoledne za krásného teplého počasí. Ale s velkými obavami jsme vzhlíželi k odpolední obloze a přáli si změnu. Značnou úlevou pro nás bylo vyslyšení přání, což jsme považovali za ocenění našeho snažení. Úměrně s ubývajícími kapkami deště rostla účast a v průběhu večera se na hasičském hřišti potkalo na třistapadesát našich spoluobčanů a jejich známých. Pokud by svým sportovním programem ještě nezasáhla největší konkurence sousedské zábavy – televize, věříme, že by účast, zvláště mužské části vsi, byla ještě početnější.

Chceme tímto poděkovat za všelikerou podporu a pomoc při poskytnutí zázemí a organizační práci. Za průběh večera patří veliký dík zvláště sousedkám a sousedům za vedení dětských soutěží. Největším poděkováním jistě pro všechny byly rozzářené oči dětí, které se radovaly jak ze soutěží samotných, tak i z odměn za výkony a snažení. Jejich nadšení bylo o to hodnotnější, že u sebe měly své rodiče, babičky a dědečky. Dospělí měli příležitost se pochlubit šikovností svých potomků před sousedy a společně probrat mnohá z témat naší vesnice. Tím novým a velkým, věříme, že na delší dobu bude jistě letošní pálení čarodějnic.

Odpovědi na naše otázky z úvodu článku jsou kladné a dokládají, že vesnice ještě stále žije. Těšme se na další ročník.

Občanské sdružení Původní Kly

V Klích dne 2. 5. 2011.