Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Valpuržina noc

Předpověd meterologů na abnormálně teplý konec dubna s překonáním rekordů za posledních 212 let se stoprocentně vyplnila. Teplo bylo všem. Přímo horko jsme pociťovali s blížícím se datem 30. dubna i díky nervozitě. Sluníčko se do nás opíralo při svozu dřeva poslední sobotu před svatojakubskou nocí, tak i při samotném stavění ohniště poslední dubnový den. V rychlém sledu jsme od pondělního rána vzpomínali, co je již zajištěno a co ještě zbývá obstarat, aby výsledek o maličko posunul předchozí ročník.

Vše se podařilo, a tak kolem vyhlášeného zahájení v půl šesté večer se trousily první skupinky účastníků. Pro děti byl opět připraven doprovodný program ve formě soutěží a jedno vystoupení jako překvapení pro malé i velké. Hřiště se rychle zaplnilo. Děti si nejprve prohlédly čarodějnici na špici ohniště, proběhly kolem všech soutěží, aby si později vybraly, kde začnou. Ty úplně nejmenší s respektem pokukovaly po přítomných sousedkách v maskách jmenovkyň toho večera – čarodějnic. Záhy se dostavila ta správná žízeň na malinovou limču nebo džus. První sladkosti ze soutěží skončily v dětských ústech a věcné ceny v dočasné úschově u rodičů.

Do hrající hudby se náhle ozval ženský hlas oznamující zahájení vystoupení členů občanského sdružení Agility Mělník s jejich malými kamarády.

Až nyní děti zaznamenaly rozestavěné překážky a začaly vnímat štěkot chlupáčů. Spolu s dospělými se smály kouskům malého německého špice při jeho tanečku kolem a mezi kotníky své majitelky. S výkřiky překvapení sledovaly úžasnou rychlost příslušníků dalších plemen při zdolávání psího parkuru, složeného z přeskoků, slalomu a prolézacích tunelů. Během okamžiku přítomná drobotina využila kratičké přestávky a vyzkoušela si postavené překážky sama namísto pejsků. Odvážnější děti měly dovoleno si se zapůjčenými psy vyzkoušet roli cvičitele přímo na překážkové dráze. Potleskem jsme poděkovali a rozloučili se s členy Agility Mělník a děti dokončily zbylé soutěže.

Vedro mírně ustoupilo. A to již hořel malý oheň určený k opékání špekáčků a u něj hned byli první labužníci malí i velcí. S pokročilou hodinou organizátoři zapálili hlavní oheň a všichni přítomní sledovali, kdy první plameny olíznou a následně pohltí čarodějnici na vrcholu. Ke špekáčkům zavoněla i grilovaná kýta a obojí dospěláci zapíjeli točeným pivem. Obecní hřiště s pomístním přívlastkem „hasičák“ žilo několik hodin stovkami hlasů dětí i dospělých. Bdělý pozorovatel mohl sledovat měnící se složení v závislosti na programu a s postupujícím večerem. Soutěžící a hrající si děti s doprovodem rodičů a babiček vystřídali dospěláci a skorodospěláci.

Poděkování zaslouží dlouhý seznam jmen sousedů, kteří se podíleli na přípravě, u soutěží a kteří přispěli na část bezplatného občerstvení a hlavně na ceny pro děti. Patří vzpomenout i na osvěžení programu díky vystoupení členů Agility Mělník o. s. Tito výše uvedení pak děkují všem účastníkům, malým i velkým, protože jejich spokojenost a vysoký počet je tou nejlepší motivací do dalších ročníků a podobných akcí.

Velikonoce 2012

Sváteční nálada, očekávání dětí, vyzdobené domy i veřejná prostranství. Taková by mohla být charakteristika letošních Velikonoc v obci Kly. Již mnohé generace předávaly ústním podáním pravidla pro udržování venkovských tradic. Odkaz předků se daří naplnit. Je tu skupinka dětí, které mohou pokračovat ve velikonočních zvycích. A tak od zeleného čtvrtečního odpoledne do sobotního rána děti se svými vrčáky, řehtačkami a trakaři procházely vsí. Odměnou jim bylo sobotní „vybírání“ v podání vajec, sladkostí a něco penízků do kapsy. Druhá fáze Velikonoc prošla sváteční vsí při pondělní pomlázce dětí i dospělých. Je potěchou pro oko i sluch, když vesnice žije. Proto díky všem, kteří předali omladině svět tradic a zvyků.

Občanské sdružení Původní Kly

Publikováno v týdeníku Mělnicko 17.4.2012.