Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Finanční sbírka

V reakci na květnové záplavy na severní a střední Moravě v roce 2010 naše občanské sdružení vyhlásilo registrovanou finanční sbírku pro pomoc postiženým obyvatelům.

Při znalosti situace vyplavených a s pořekadlem: „kdo rychle dává, dvakrát dává“, jsme se snažili ve zkráceném čase vyřešit administrativní stránku sbírky a to i přes některá prohlášení úředníků, že není třeba spěchat, že peníze budou potřeba i v pozdější fázi. Oficiální sbírkou bylo soustředěno 12.500 korun.

Dva členové sdružení vyjeli s pověřením vybrat příjemce daru přímo do zaplavené oblasti. Pomyslný los padl na Hlučínsko, kde zanedbáním ochrany přes místní pískovnu pronikla záplavová vlna do domů městské části Vrbice a Pudlov. Aby nedošlo k tříštění sbírky na drobné částky, bylo po poradě s místní skupinou zajišťující rozdělování pomoci rozhodnuto peněžním darem podpořit rodinu pana St. Pecháčka. Rodina vlastní rodinný domek při vjezdu do místní části a vodou bylo zasaženo celé přízemí domu. Rodina s malými dětmi právě očekávala příjezd betonové směsi pro opravu vyboulených podlah, takže pomoc našeho občanského sdružení částečně pokryla předpokládané náklady opravy.

Druhou přibližně stejnou částku, která byla symbolickou občanskou pomocí bez formalit, zástupci předali rodině v obecní části Pudlov. Domek postižených se nacházel v okrajové části a v rodině starších manželů žil dospělý, postižený syn.

Jménem obdarovaných naši členové přivezli poděkování všem účastníkům sbírky a dobrý pocit z cílené pomoci. Sami měli v živé paměti vzpomínky na podobné projevy lidství. Škoda jen, že dobře míněná pomoc mnohdy končí na anonymních fondech a nemají konkrétního příjemce.

V Klích dne 10. 6. 2010.