Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Povodně 2013

klypodvodou

Po jedenácti letech slyšíme z médií ta stejná slova z úst politiků. Tehdy bylo po volbách a nyní je rok před. Slova jsou silná a rozhodná. S časem budou slábnout a přejdou do slibů. Vždyť sliby se řídí dvěma pravidly: 1) skutek „utek“ a 2) slibem nezarmoutíš. V případech, kdy šel za slibem i skutek bylo málo, ale výsledek je viditelný, tak jako v případě Mělníka, Hořína, Zálezlic. Výsledek byl rozdílný, někde hráz vydržela až do úplného finále, někde nevydržela nebo byla nedostatečně vysoká. Ve všech případech ale existence protipovodňové zábrany poskytla obyvatelům čas k přípravě (odvoz nábytku, oblečení, domácích zvířat a podobně) a to i po opakovaných změnách a upřesněních o výši povodňové vlny.

Jsou však místa, kde starostové na dotazy médií i obyvatel, co dělají pro ochránění životů, zdraví a majetku občanů, odpovídají, že stav „průběžně monitorují“. Pro tento případ je českým výrazem pro slovo monitorujeme věta: „Neudělali jsme nic a nyní jen čekáme, jak to dopadne.“ Mezi tato místa patří i obec Kly. Po roce 2002 na podnět Ministerstva zemědělství zadalo Povodí Labe, s. p. vypracování studie možností ochrany majetku před povodní. Uvedené ministerstvo rozpracovalo program na finanční podporu výstavby protipovodňových opatření. Příležitosti se chytili okolní postižené obce povodní z roku 2002 a město Mělník. S finanční pomocí Krajského úřadu Středočeského kraje a tím při minimálním vlivu na obecní rozpočty aktivní radnice zvládly projektovou dokumentaci, správní řízení a přípravu samotné stavby. Starostové a pověření pracovníci radnic přijali ochranu svých obyvatel a jejich majetku za svou prioritu a při vynaložení značného úsilí naplnili beze zbytku odkaz své funkce: – „starostování není povolání, ale poslání“ a „starosta musí lidem splatit mandát svého zvolení“. Kelská radnice začala kritikou zmíněné studie ochrany. Strategický expert musel výpočet přepracovat, ale ani to nezvrátilo pozitivní výsledek výpočtu návratnosti investice, kdy pro Kly vyšlo na jednu korunu nákladů 2,7 koruny ochráněného majetku za předpokladu opakování povodně po sto letech (pro případ četnějšího opakování extrémních povodní na úrovni roku 2002 a 2013 se poměr ještě zvýší). I přes jasný výsledek zdejší radnice pokračovala v negativním přístupu k vybudování hráze. Když „nestály“ na její straně argumenty, přistoupila k obviňování kritiků své práce z lhaní a kverulantství. Svůj neodůvodněný postoj se pokusila opřít o anketu mezi občany k problémům obce a výstavbě hráze. Výsledek ankety k dnešnímu dni nezveřejnila s odůvodněním, že došlo k falšování anketních listin a výsledek by nebyl věrohodný. Další nezdařilý krok radnice byl odkaz na neochotu majitelů poskytnout pozemky pro výstavbu. Naše občanské sdružení zajistilo písemné předběžné souhlasy všech vlastníků vyjma dvou pozemků. Po jednání se zpracovatelem předprojektu při využití jiného technického řešení a změny vedení trasy hráze jsme vyřešili i tento problém. K dnešnímu dni radnice neměla potřebu změny vidět a na svém jednání změnu neschválila. Důvodem měla být naše informace, že změna předprojektu bude zdarma, ale po jednání a dotazu radnice si firma řekla o dvacet osm tisíc korun. Záměr se úřadu povedl a projekt protipovodňové hráze byl zastaven (usnesení obecního zastupitelstva Kly ze dne 26.5.2010). Vedle této činnosti jsme zajistili pro radnici kompenzaci nákladů s vypracováním projektu ve výši dvou miliónů korun. Kde však není vůle a ochota, tam se překážka vždy najde.

Před posledními komunálními volbami zafinancovala obec nákup přístavního mola s odkazem na zvýšení atraktivnosti a přilákání turistů do obce. Většina zastupitelů zvláštním hlasováním odsouhlasila padesát tisíc z rozpočtu na nákup uvedeného zařízení a s velkou pompou jej při oslavách posvícení v roce 2010 spustila. Pro případ, že současný popovodňový stav obce zakonzervujeme a otevřeme „skanzen povodňových katastrof“, pak věřím, že ke zvýšení návštěvnosti obce přístavní molo jistě přispěje. My, opět postižení povodní 2013, se připojujeme s poděkováním za dobrý nápad a přístup radnice k ochraně našeho majetku: „Děkujeme, páni konšelé! Opět začínáme v srpnu 2002 a díky, že jste nás připravili o jedenáct let života. Odpovědně jste mohli při stavbě hráze utratit dotační miliony a ochránit ty naše ve zničeném majetku a zdraví. Díky!“.

Poděkování náleží členům obecního zastupitelstva z období 2006-2010.

V Klích dne 6.6.2013.

horinpodvodou


Rubrika: Aktuality, Galerie