Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Betlémské světlo 2015

Buď pozdraveno a vítej u nás, světlo betlémské!,

Ty  požehnaný  posle  křesťanských  vánoc.  Rozlij  svou záři ve zdejší kapli  svatého  Václava,  patrona  české  země  a  přines  dar vzájemné lásky do příbytků přítomných a zvěstuj příchod nejkrásnějších svátků v roce.

 Vážení a milí,  právě v této chaotické době,  plné zvratů a nepokojů,  je třeba se na chvíli  zastavit a vnímat  i  jiný  rozměr  našeho života. Příhodným   okamžikem  je  právě   adventní  čas  a  období  svátků vánočních.

 Připalme a odnesme si  betlémské  světlo  na  svých  svících a ve  svých lampičkách    domů  a  nechme    jeho   odraz   zajiskřit  v očích  svých blízkých, nejvíce potom v očích dětí.

Dobrý večer!

                                                                                             Krásné svátky vánoční                                                                         a mnoho zdraví do nového roku,                                                                                                         sousedé kelští!!!

 V Klích dne 19.12.2015.

Rubrika: Galerie